Gi? hàng

Bàn thao tác inox nhi?u t?ng

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: BTT0009
Giá liên h?

Bàn thao tác inox nhi?u t?ng ???c s? d?ng làm bàn ?? máy tính, bàn làm vi?c trong các truy?n c?ng nghi?p ho?c trong các nhà b?p 

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng
Xổ số Tây Ninh

Th?ng s? k? thu?t

- Khung h?p inox 30x30

Xổ số Tây Ninh- M?t t?m inox dày 1.2-1.5mm

- K?t c?u hàn v?ng ch?c

Xổ số Tây Ninh

M? t? s?n ph?m

- M?t bàn làm b?ng inox sáng bóng, b?n

S?n ph?m ?? xem