Gi? hàng

Giá b?o qu?n khu?n 2 bên

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: PA-02-3-5
Giá liên h?

Kích th??cXổ số Tây Ninh:L3060*W600*H2000mm

Kích th??c ng?n kéo: L900mm*D600mm

Chan tr? chínhXổ số Tây Ninh: 90*50*2.0mm, tam ??t l? 75mm

Ng?n kéo: Xổ số Tây Ninhb? m?t s? d?ng thép t?m dày 2.0mm, có g? tr??c sau 15mm tránh tr??t khu?n. Khung t?ng c?ng thép h?p ho?c thép t?o hình dày 3.0mm

Ray tr??t Xổ số Tây Ninh: Ray ngoài b?ng thép t?m dày 4.25mm d?p biên d?ng, ray trong dày 3.5mm d?p biên d?ng

C? c?u biXổ số Tây Ninh  : Dùng bi ch?u t?i

Ch?u t?i: 2-3 t?n/ sàn

Pal?ngXổ số Tây Ninh: thi?t k? tùy lo?i khu?n

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

gia de khuon co palang xich

gia de khuon co palang xich


Video


S?n ph?m ?? xem