Gi? hàng

Giá ?? khu?n Metal Mask

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

Giá ?? khu?n Metal mask

KT: L780xW750xH1600mm.
-Khung thép h?p 30x30mm.

-Thanh chia thép h?p 13x26
-Vách b?t nh?m nh?a dày 2.0mm.

-L?p bánh xe theo yêu c?u khách hàng

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

S?n ph?m ?? xem