Gi? hàng

T? CH?A D?NG C? V?T T?

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

Model: LV-3301

Xổ số Tây NinhKích th??c: WxDxH: 900x550x1800 mm.

V?t li?u thép s?n t?nh ?i?n dày 1mm.

Xổ số Tây NinhCánh t? có t?m ??c l? cho treo d?ng c?.

Bên trong có ch?a 3 ng?n kéo có th? tùy ch?nh v? trí l?p.

T? có chan chèn ch?nh can b?ng.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng
Xổ số Tây Ninh

T? ch?a ??ng d?ng c? v?t t? c?a chúng t?i là lo?i t? v?i thi?t k? ??c bi?t ?? ch?a nhi?u lo?i d?ng c? v?t t? phù h?p v?i các nhà máy s?n xu?t l?n v?i l??ng ch?a d?ng c? v?t t? l?n.

Khi mua t? ch?a d?ng c? v?t t? chúng t?i cung c?p thêm:

- 2 khay b?ng k?m tùy ch?nh v? trí l?p.

Xổ số Tây Ninh- 16 khay nh?a nh?.

- 02 thanh treo khóa 10 v? trí.

- 02 thanh treo ?ng ?i?u 5 v? trí.

S?n ph?m ?? xem