Gi? hàng

T? ??ng d?ng c? 2 c?a 1 ng?n kéo

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

Xổ số Tây NinhT? d?ng d?ng c? 2 c?a 1 ng?n kéo v?i thi?t k? ??p, phù h?p ?? s? d?ng ??ng các ?? v?t to.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng
Xổ số Tây Ninh

T? ??ng d?ng c? g?m 2 c?a và 1 ng?n kéo t?t c? ??u có khóa.

Kích th??c ng?n kéo: 510x410x60mm.

Xổ số Tây NinhKích th??c c?a: 630x400x830mm.

T? ???c s?n t?nh ?i?n ch?ng tr?y x??c, t?o ?? b?n lau cho t?.

Xổ số Tây NinhT? d? dàng s?p x?p d?ng c?, thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n vì có bánh xe ch?u t?i tr?ng cao.S?n ph?m ?? xem