Gi? hàng

Bàn thao tác có bánh xe

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: BT0012
Giá liên h?

Xổ số Tây NinhDo ???c l?p ??t bánh xe nên Bàn thao tác này có th? di chuy?n d? dàng khi mu?n ??i các v? trí làm vi?c 

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Th?ng s? s?n ph?m 

- Kích th??c khung: L1200x600xH2000 (thay ??i theo yêu c?u c?a khách hàng)

M? t? s?n ph?m

- Khung nh?m ??nh hình l?p ghép

Xổ số Tây Ninh- M?t g? có dán th?m t?nh ?i?n

Xổ số Tây Ninh- Bánh xe Footmaster

S?n ph?m ?? xem