Gi? hàng

Bàn thao tác ?óng pallet

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: BT0012
Giá liên h?

Bàn thao tác ?óng pallet g? chuyên d?ng 

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng
Xổ số Tây Ninh

Th?ng s? k? thu?t

KT: L1200xW1200xH600mm

M? t? s?n ph?m

- K?t c?u thép h?p l?n, ?? dày 

Xổ số Tây Ninh- Các t?m m?t làm b?ng v?t li?u dày t? 10-12mm


S?n ph?m ?? xem