Gi? hàng

Bàn thao tác inox

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: BTT-0003
Giá liên h?

Bàn thao tác 1 t?ng làm toàn b? b?ng inox. Có ng?n d??i ??ng ??, ng?n trên thao tác. Ho?c có th? dùng ?? s? ch? th?c ph?m trong khu b?p.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng
Xổ số Tây Ninh

Th?ng s? k? thu?t

Bàn ???c hàn ch?c ch?n t? v?t li?u inox 304 h?y inox 201.

M?t inox dày 1.2

Hàng có th? ???c thi?t k? theo yêu c?u khách hàng.


S?n ph?m ?? xem