Gi? hàng

Bàn thao tác inox nhi?u t?ng

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: BTT0009
Giá liên h?

Xổ số Tây NinhBàn thao tác inox nhi?u t?ng ???c s? d?ng làm bàn ?? máy tính, bàn làm vi?c trong các truy?n c?ng nghi?p ho?c trong các nhà b?p 

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Th?ng s? k? thu?t

Xổ số Tây Ninh- Khung h?p inox 30x30

Xổ số Tây Ninh- M?t t?m inox dày 1.2-1.5mm

Xổ số Tây Ninh- K?t c?u hàn v?ng ch?c

Xổ số Tây NinhM? t? s?n ph?m

Xổ số Tây Ninh- M?t bàn làm b?ng inox sáng bóng, b?n

S?n ph?m ?? xem