Gi? hàng

Bàn thao tác khung nh?m ??nh hình

Th??ng hi?u: PAM
| |
M? SP: PAM-BTT-0005
Giá liên h?

Bàn thao tác khung nh?m ??nh hình:

- Khung nh?m ?úc ch?c ch?n.

- M?t bàn làm b?ng g? ho?c nh?a có dán t?m ch?ng t?nh ?i?n.

- Chan bàn có th? ?i?u ch?nh ?? cao.

- Kích th??c theo yêu c?u.

Xổ số Tây Ninh- Có h? th?ng ?èn chi?u sáng (theo yêu c?u).

- Giao hàng mi?n phí t?n n?i.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng
Xổ số Tây Ninh

S?n ph?m ?? xem