Gi? hàng

Bàn thao tác khung thép s?n - m?t g?

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: BT00011
Giá liên h?

Xổ số Tây NinhBàn thao tác khung thép s?n - m?t g? theo thi?t k? chuyên d?ng phù h?p v?i t?ng nhu c?u 

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Th?ng s? k? thu?t

Xổ số Tây Ninh- Kích th??c L=1000-1200

- Kích th??c W=600-800

Xổ số Tây Ninh- Kích th??c H= 1900-2100

Xổ số Tây NinhM? t? s?n ph?m

- Khung thép V s?n t?nh ?i?n 

- K?t c?u khung l?p ghép 

Xổ số Tây Ninh- M?t g? có dán th?m t?nh ?i?n


S?n ph?m ?? xem