Gi? hàng

B?ng t?i chuy?n hàng

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: BT0003
Giá liên h?

B?ng t?i chuy?n hàng dài 20m

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Th?ng s? k? thu?t

- Chi?u dài L=20 000mm

- Chi?u r?ng W=600mm

Xổ số Tây Ninh- Chi?u cao t? 600-800mm

 

Xổ số Tây NinhM? t? s?n ph?m

- Toàn b? làm b?ng khung nh?m ??nh hình - có các kh?p n?i 

Xổ số Tây Ninh- H? th?ng con l?n inox

Xổ số Tây Ninh- M?t b?ng t?i PVC, PU

S?n ph?m ?? xem