Gi? hàng

T? CH?A D?NG C? V?T T?

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

Model: LV-3301

Xổ số Tây NinhKích th??c: WxDxH: 900x550x1800 mm.

V?t li?u thép s?n t?nh ?i?n dày 1mm.

Xổ số Tây NinhCánh t? có t?m ??c l? cho treo d?ng c?.

Bên trong có ch?a 3 ng?n kéo có th? tùy ch?nh v? trí l?p.

T? có chan chèn ch?nh can b?ng.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

T? ch?a ??ng d?ng c? v?t t? c?a chúng t?i là lo?i t? v?i thi?t k? ??c bi?t ?? ch?a nhi?u lo?i d?ng c? v?t t? phù h?p v?i các nhà máy s?n xu?t l?n v?i l??ng ch?a d?ng c? v?t t? l?n.

Khi mua t? ch?a d?ng c? v?t t? chúng t?i cung c?p thêm:

Xổ số Tây Ninh- 2 khay b?ng k?m tùy ch?nh v? trí l?p.

Xổ số Tây Ninh- 16 khay nh?a nh?.

Xổ số Tây Ninh- 02 thanh treo khóa 10 v? trí.

- 02 thanh treo ?ng ?i?u 5 v? trí.

S?n ph?m ?? xem