Gi? hàng

T? ?? ngh? 7 ng?n

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

T? nh?ng nhu c?u th?c t? trong quá trình s?n xu?t. PAM ?? nghiên c?u và ??a ra thi?t k? t? ?? ngh? 7 ng?n phù h?p nh?t v?i mong mu?n c?a ng??i s? d?ng:

- ?ng d?ng cho vi?c l?u tr? d?ng c?, v?t t?, thành ph?m, bán thành ph?m trong h? th?ng kho c?a nhà máy s?n xu?t.

- Thích h?p cho vi?c b?o qu?n c?ng d?ng, v?t t? b?o trì s?a ch?a : Cle, m? lêt, tovit, kìm, ??ng h? ?i?n...

- Ngoài ra, phù h?p cho vi?c l?u gi?, b?o qu?n, phan lo?i  hàng hóa trong các ho?t ??ng mua bán, th??ng m?i.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng
Xổ số Tây Ninh

Th?ng s? k? thu?t:

- Kích th??c: H930xW650xD570mm

- G?m 07 ng?n: 02x140mm và 05x90mm

- K?t c?u v? t? làm b?ng t?n t?m dày 1.0mm, có gia c?ng t?ng c?ng, s?n t?nh ?i?n, ??m b?o ?? b?n ??p.

- Ng?n t? ch?u t?i tr?ng l?n ??n 80 kg/ ng?n, kéo tr??t nh? nhàng nh? k?t c?u vòng bi tr??t

- Ng?n t? có c? c?u h?m an toàn lo?i b? tr??ng h?p tr?i khay ra ngoài.

- H? th?ng khóa liên ??ng v?i 01 ? khóa cho t?t c? các ng?n.

- Ng?n t? ???c chia thành các ? v?i ?? r?ng ng?n ???c l?a ch?n tùy y theo ng??i s? d?ng.

Xổ số Tây Ninh

Xổ số Tây NinhM? t? s?n ph?m:

- Kích th??c các ng?n t? khác nhau do ?ó có th? l?a ch?n m?i ng?n t? cho vi?c l?u gi? m?t s? lo?i s?n ph?m phù h?p


Thay ??i kích th??c các ng?n d? dàng tùy vào m?c ?ích s? d?ng

Có r?nh cài nh?n tên ?? phan lo?i s?n ph?m

Khay có k?t c?u bi tr??t nên di chuy?n kéo ra ??y vào r?t nh? nhàng

V?i m?c giá ? t?m trung, hàng s?n t?n kho, s?n sàng ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng.

S?n ph?m ?? xem