Gi? hàng

T? ??ng d?ng c? 2 c?a 1 ng?n kéo

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

Xổ số Tây NinhT? d?ng d?ng c? 2 c?a 1 ng?n kéo v?i thi?t k? ??p, phù h?p ?? s? d?ng ??ng các ?? v?t to.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

T? ??ng d?ng c? g?m 2 c?a và 1 ng?n kéo t?t c? ??u có khóa.

Kích th??c ng?n kéo: 510x410x60mm.

Xổ số Tây NinhKích th??c c?a: 630x400x830mm.

Xổ số Tây NinhT? ???c s?n t?nh ?i?n ch?ng tr?y x??c, t?o ?? b?n lau cho t?.

T? d? dàng s?p x?p d?ng c?, thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n vì có bánh xe ch?u t?i tr?ng cao.S?n ph?m ?? xem